bovenfoto

Blog van Franke van der Laan

Goede ontwikkelingen, 17 jun 2018

 

Na de week mwet het stagegeweld, was het wel lekker om het een weekje wat rustiger aan te doen. De maandag lukte dat niet erg. Daar zagen we kans 5 projecten in een dag te proppen: naast opruimen en reorganiseren was het Pop Up parkje op het Raadhuisplein dringend aan een onderhoudsbeurt nodig. De struikjes en bloeiende planten waren nu na een jaar zo uitgegroeid dat we het ons konden permiteren om de brandnetels die we speciaal hadden laten staan weg te halen. Ook was behoorlijke snoei al nodig en was er een hele generatie bloeiende schermbloemen uitgebloeid. Zo kan het parkje er weer tegen tot het Groene Loper festival dat er omheen gehoduen wordt en waar we dan rondleidingen gaan houden.

Ook het Groene Carre Zuid had dit jaar nog geen opknapbeurt gehad. Een uur hadden we nodig om de trap tussen de hoge en de lage bloemen weides weer vrij te wieden en om de ′kuil′ even te bekijken. Weer had daar de moeraswespenorchis een grote vlucht gemaakt. Het is indrukwekkend om te zien hoe die plant zich uitbreidt als hij eenmaal gesetteld is.

En toen was er nog tijd om een insectenhotel te plaatsen op de Kaag en meteen weer wat hout te scoren voor het bouwen van nieuwe exemplaren deze winter.

Dinsdag is traditioneel de dag om de Voedseltuin op Park 2020 op orde te houden. En in juni begint de oogst altijd goed los te komen:NieuwZeelandse SPinzie, rabarber, sla, een bumper crop aan andijvie, radijs, aardbeien en krudien zoals munt, verveine, en koriander volop.

Gemeente Haarlemmermeer.

Op donderdag werken we in de tuin van restaurant Den Burgh. Daar hetzelfde verhaal, maar het moest kort want eindelijk na 2 jaar was er overleg met de gemeene Haarlemmermeer over 4 proefprojecten die we zouden krijgen. 2 jaar lang was er indirect

overleg waardoor er veel ruis bleef, met name over het areaal waar het om gaat. Er was eenjaar nodig om te juiste kaarten te krijgen om dit op aan te geven. Nu de communicatie direct was en met kaarten om de situaie correct op aan te geven was er meteen een doorbraak. Er bleek volop waardering voor onze aanpak en resultaten en daarmee ook ruimte om het areaal van 2 naar misschein wel 15-17 ha uit te breiden. Jammer dat dit niet sneller had gekund. Maar beter laat dan nooit.

Gemeente Heemstede

Op vrijdag werken we altijd in Heemstede en deze week was het nodig om de nieuwue bloemenweide van 3000 m2 aan de Kohnstamlaan te wieden voordat (naar bleek) 4-5 m3 melde/Melganzevoet in zaad zou schieten. Het leek bij aanvang een onbegonnen taak, maar met 21 mensen hadden we het rond 2 uur geklaard. Nu kunnen de oranje slaapmutsjes,de paarse spekbloemen en de tientallen bijzondere sooorten zoals duiverkervel, mottekruid mooi in bloei komen en zijn ze beter zichtbaar. En wellicht komt n.a.v. deze actie een school in de buurt helpen bij het vervolg beheer.

Meerlanden

Bij thuiskomst lag er nog een goed bericht. 2 jaar geleden besloot een nieuwe directeur van De Meerlanden (vuilverwerking) dat we geen materialen zoas hardhout en natuursteen meer mochten op halen, omdat ′als we een splinter in onze hand zouden, krijgen bij het eruit vissen ,zij de traumahelicopter zou moeten laten komen′. Daarmee kwam abrupt een einde aan 9 jaar recyclen, waar wij een hele ambachtelije industrie voor het bouwen van nestkasten, insectenhotels en natuurspeelplaatsen op gebowud hadden.2 jaar lang hebben we op alle mogelijke manieren geprobeerd in weer gesprek te komen, maar de deur werd stijf dicht gehouden.Tot deze vrijdag, toen bleek dat na een goed woordje van de gemeente Heemstede er weer een mogelijkheid kwam.

Oudere blogs:

datum

titel

open/dicht

9 jun 2018Top stage week

De eerste week van juni werd gedomineerd door stagiaires en klap rozen.

De hele week waren er 11 maatschappelijke stagiaires van College Hageveld. Dit was het 10e lustrum jaar dat we met deze school op dit vlak samenwerkten. Inmiddels hebben we zovele projecten in Heemstede zelf , dat we een grotendeels Heemsteeds programma konden maken. Op maandag werkten we in Groenendaal. Daar kwamen we dankzij deze hulp eindelijk klaar met een groot omheind bosvak van 5 ha (sinds oktober). Sommige jongens hadden het grootste plezier in het neerhalen van de overgebleven grote esdoorns, terwijl het merendeel van de meisjes zich op den duur meer op de een jarige zaailingen ging concentreren. Op dinsdag was het Sorghbosch aan de beurt. Dankzij het Montessori college in Amsterdam werd dit een mega happening met 150 mensen: 100 leerlingen,7 leraren, 11 Hagevelders, 6 Hartenkampers, de GGZ groep van de Heimanshof van 12 mensen, de vaste groep van MEERGroen en ook 16 mensen uit de verzorgingshuizen werkten elk op hun eigen manier mee. Helaas

niet de pers, de projectontwikkelaar en de nieuwe wethouder, waar we op gehoopt hadden om het beheer contract vlot te trekken.

Op donderdag werkten we weer met de vaste ploeg en de Hagevelders in Jeugdland in de morgen en in de middag op de voedseltuin van Park 2020 en Den Burgh en op vrij dag in Meermond midden tussen de uitbundig bloeiende klap rozenvelden.

De mooie week ( ook wat weer betreft) werd door sommigen toepasselijk afgesloten met een zwempartij in het Spaarne en een nazit in Theehuis Cruquius. Al met al hebben ze zich niet verveeld en flink kunnen ruiken aan de praktijk, wat verreweg de meesten beviel.

In deze week liepen we ook wee r bijzondere planten en dieren tegen het lijf, zoals de slijmzwam heksenboter in Groenendaal, de bijen orchissen van Den Burgh en op Meermond de lange ereprijs en een nieuwe zeldzame toorts: Mottekruid. Ook de vogelstand op Meermond kreeg met de braamsluiper, de grasmus en de tuinfluiter weer een paar nieuwe soorten erbij.

2 jun 2018Bloemenexplosie

Na 3/4 weken warmte en een week met eindelijk genoeg regen rond deze tijd is de natuur in bloemenen biomassa geexplodeerd. Het mooiste voorbeeld van onze projecten is Meermond, waar de 5 typen bloemenweides in volle glorie staan te bloeien, vooral het widle klaproos/korenbloemenveld is prachtig , maar ook de margrieten/pastinaken. De slaapbolvelden komen er aan (die zijn volgende week op hun max).

Op het Raadhuisplein staan de phacealia en dit jaar voor het eerst de struikjes ( vlier en bosroos bv) vol in bloei.

En in de tuin van Restaurant Den Burgh zijn er dankzij onze zorgen zo′n 100 bijen orchissen in bloei

gekomen ( tot verbazing van de restaurant eigenaar, die blijkbaar nog steeds niet geloofde dat hij die pareltjes in huis had)

Ook het beheerwerk in Jeugdlnd Hoofddorp hebben we deze week weer opgepakt. Het door de machine geschoonde stroompje stroomde mooi, maar in 40 % van het terrein dominerene bramen en ongewenste struikjes nog. Nog heel wat te doen. Gelukkig is er deze week een nieuwe beheerder gekomen, waarvan de manier van werken goed klikt met de onze.

Deze week namen we ook de nodigw voorbereidingen voor de week die komen gaat. Dan komen er nl de hele week 11 stagiaires van Hageveld en op dinsdag 100 leerlingen van een Amsterdamse school.

19 mei 2018Biodiversiteit en beheer

Het zal niemand ontgaan zijn: de berichtgeving over de dramatische achteruitgang van insecten in Europa en ook in Nederland. Stichting MEERGroen vergadert daar niet over, maar doet er wat aan met gericht ecologisch beheer. Het geheim daarbij is heel simpel: niet spuiten en veel inheemse bloemen jaarrond verzorgen en nestgelegenheid (bv insectenhotels) creëren. En dat werkt. Op dit moment staat een van de mooiste voorbeelden daarvan in speelbos Meermond (de oude vuilnisbelt achter de milieustraat) in volle bloei. Met een beetje ecologisch stuurwerk heeft MEERGroen in samenwerking met de gemeente van 1 bloemenweide 5 verschillende bloemenweide types gecreëerd:

- Een veld gedomineerd door wilde klaprozen en korenbloemen

- een veld met margrieten en koekoeksbloemen;

- een veld gedomineerd door slaapbol (maanzaadproducent);

- een veld met pastinaak(gele schermbloemige), margriet en 3 soorten koekoeksbloem en

- een vak met wikke en vlinderbloemigen. En natuurlijk nog tal van andere soorten er tussen.

Ook elders in het moeras en aan de bosranden is er uitbundige bloei tot stand gekomen en op al die bloemen en insecten komen weer talloze vogelsoorten

en roofvogels af.

Geïnteresseerden (met name mensen en instellingen die zelf ook meer aan het verhogen van biodiversiteit willen bijdragen) laten we graag zien hoe dat met minimale middelen optimaal bereikt kan worden en hoe inspirerend dat eruit ziet.

Daarom geven we vrijdag 25 mei tussen 10 en half 1 graag uitleg een belangstellenden. Het volstaat om dan langs te komen, terwijl we er aan het werk zijn. Mensen die op die tijd niet kunnen een afspraak maken op een ander moment

De basisprincipes voor maximale bloei zijn vrij simpel:

- Op elke grondsoort is bloei mogelijk’;

- De keuze is tussen akkerkruiden (bv klaproos en koolzaad) en weidekruiden ( bv margriet en klavers): bij beide wordt de grond los gefreesd voor inzaai rond half september. Weiden worden na het eerst jaar alleen gemaaid (en afgevoerd) . Akkerkruiden (uitbundiger bloei) worden elk jaar in september gefreesd zodat eigen zaad weer tot bloei kan komen( en meerjarige grassen terug gedrongen w orden.

- Beide bloementypes krijgen de gelegenheid om zaad te zetten tot ca eind augustus.

- Gedurende het seizoen worden minder gewenste soorten zoals distels en zuring teruggedrongen

12 mei 2018Ecologisch of economisch beheer

De afgelopen 14 dagen ging het voorjaar in overdrive. Elke 5 graden temperatuur stijging geeft een verdubbeling van de groei bij planten. 15 graden temperatuur stijging geeft daarmee geen 3x hogere groei , maar 2x2x2= 8x. Daardoor zijn we half mei voor veel soorten al bij de situatie van half juni beland. Dat geeft veel werk in (groente)tuinen en natuurterreinen. Zo is het POP-UP-parkje op het Raadhuisplein al weer in volle bloei en de boomweggeefstruikjes van vorig jaar lopen mooi uit. De 30.000 bolletjes die we in september in het centrum Hoofddorp hebben geplant waren door het warme weer vrij snel uitgebloeid, maar met dit weer groeien deze verwilderingsbollen ook heel goed en daardoor staan er volgend jaar wel 2-4 x zo veel! En hopelijk

worden ze voldoende met rust gelaten zodat ook die uitbreiding exponentieel door zet (dus over 5 jaar staan er geen 30.000 bolletjes van 6 soorten meer, maar 32 keer zoveel oftewel 1 miljoen) Dat is onze manier van meewerken met de krachten van de natuur. Laten we hopen dat het reguliere beheer daar ook zicht op krijgt

Helaas is er nog steeds geen akkoord met de gemeente over het beheer van het groen in Houtwijkerveld, Jansoniushof, stenenveld bij de brandweer en de bloemenweides langs de Ijtocht. Daardoor zal er na 2 jaar economisch beheer wel weinig meer bloeien dit jaar. In Heemstede doen ze dat beter. In Groenendaal, Meermond en verschillende kleinere projecten staat het vol met bloeiende resultaten van ons ecologisch beheer .

28 apr 2018Einde aan de winterslaap

Einde aan de winterslaap

In het voorjaar begint het overal te bruisen van de activiteit. Per week komen er 40-50 plantensoorten in bloei. Veel organisaties worden wakker uit hun winterslaap en willen nu met projecten beginnen. Dat opstarten doen we liever tussen oktober en april als de natuur in rust is. Van nu tm oktober is het rennen en vliegen om alle ‘ongewenste′ soorten in toom te houden en gewenste soorten te laten floreren. Toch hebben we de groente-,bloemen- en kruidentuin (met windsingel van 50 soorten struiken) van restaurant Den Burgh inmiddels af en is de overbuurman geïnteresseerd geraakt om ook zo’n tuin aan te leggen en zijn we met Jeugdland Hoofddorp aangehaakt om van het terrein van 2 ha de speel- en genietpotentie te verhogen . Al of niet ihkv bijendagen leggen we bloemenweides aan, zoals met een school in Heemstede en de insectenhotels die we gedurende de winter gemaakt

hebben beginnen de deur uit te vliegen.

Besef van Groen?

De houding t.o.v. natuur in de loop van de tijd dramatisch veranderd. We staan er zo met de rug naar toe dat we niet meer zien wat we kapot maken. Er is zelfs vaak geen besef meer van dat groen iets anders is dan een picknickgazon of kunstgras. Een treffend voorbeeld daarvan was deze week bij de koningsdag, waar de vrijmarkt op het raadhuisplein rond ons Pop-op parkje parkje gehouden werd. Leuk was te zien dat het parkje om armt werd sdoor voro al veel spelende kidneren. Maar, ouders legden hun zeil met plastic hebbedingetjes plompverloren op onze prachtig bloeiende bollen en anemonen die wij in boomspiegels om het parkje hadden aan gebracht en spelende kinderen hadden het grootste plezier in het dwars door bloemenperken lopen en gedachtenloos fruit- en bessen struikjes afbrekend. Beide groepen reageerden verdwaasd op mijn vraag of ze zagen waar ze zaten of in speelden. Het besef dat ze iets vernielden was totaal afwezig. Fijn dat ze het naar hun zin hadden, enpijnlijk dat dat op deze manier moest.

14 apr 2018Brede steun in Heemstede

Het Voorjaar

Afgelopen 14 dagen is de lente eindelijk losgebarsten. De boeren zwaluw, zwart kop, tjiftjaf en fitis zijn allemaal terug uit het zuiden en laten zich horen , en steen-, akker-, tuin- en aardhommels, dagpauwoog, kleine vos, citroenvlinder en veel andere insecten laten zich weer zien. Bij MEERgroen laten we het winter werk voor wat het is en begint de buffeltijd om tuinen in te zaaien, en ongewenste planten in toom te houden. Maar het is tegelijkertijd een prachtige tijd waarin er elke dag nieuwe soorten zich melden en we met een blijde verwachting het bed uitspringen. Kom maar en keer langs op een van onze projecten om dat gevoel een keer te ervaren.

Heemstede

In het Sorghbosch in Heemstede hebben we de oudere bewoners blij gemaakt en ook bij hun buitenruimte betrokken, door

ze 25 nestkasten te laten adopteren. Op die dag kwamen ook wethouder Hooij op bezoek en een delegatoe van de Heemsteeedse Bewoners Belangen( HBB). Hetlijkt in Heemstede de kant op te gaan op de manier waarop ′we er samen iets moois′van willen maken. Zowel de Heemsteedse politiek als de ambtenaren beginnen de waarde ervan te zien zoals we werken er groeit brede steun om dat samen verder uit te werken. Voortdurend zijn er kleinere en grotere projeceten en met de gemeente werkenwe aan een raamcontract waarmee we de lokale Meergroen organisatie zo kunnen verstevigen dat de zich aandiendende mogelijkheden benut kunnen worden.

verder

De tuin bij Restaurant Den Burgh is net op tijd af om te zaaien en in Haarlem dienen zich deze week ook 2 of 3 nieuwe projecten aan. Ook zijn de laatste 4000 boompjes van de 15000 exemplaren vand e boomweggeefactie geplant in Jeugdland Hoofddorp en Houtwijkerveld.

31 mrt 2018Donatie van €15000

anoniemr donatie:

De klapper van deze week was dat we als MEERgroen een anonieme donatie kregen van maar liefst €15.000,-. En dit was zelfs het 3e jaar dat dat gebeurde. Dat kunnen we al organisatie goed gebruiken, want voor slechts 7 van de 28 projecten die wij belangrijk vinden, ontvangen we een vergoeding. Groen , natuur en vrijwilligerswerk zijn nog teveel ondergeschoven kindjes en worden meer als kostenpost dan als waarde gezien.

Het voro jaar is altijd druk

Het voorjaar is ook een dynamische tijd. Nldoet met meer dan 120 deelnemers is nog maar net achter de rug of de boomweggeefacties startten. Inmiddels zijn er 2000 boompjes in de Haarlemmermeer en 2000 in Heemstede aan particulieren uitgedeeld en beginnen er verschillende grote plantprojecten: Windsingel tuin Den Burgh, Houtwijkerveld, Meermond en Groene Schoolpleinen. Ook komen de eerste fijnstofvangende plantengordels langs wegen op gang, zoals langs de Cruquiusweg in Heemstede. In allerlei tuinprojecten wordt

de laatste hand gelegd aan het klaar maken van de grond om te gaan zaaien.

Insectenhotels

Niet alleen planten komen tot leven, maar ook insecten. Iedereen weet inmiddels wel dat insecten het erg zwaar hebben in onze samenleving: Bloeiende kruiden en bomen aanleggen, het achterwege laten van spuiten, maar ook het plaatsen van insectenhotels, waar insecten veilig groot kunnen worden, zijn manieren om deze neergang een halt toe te roepen. Naast de grote en kleine insectenhotels die we elke winter bouwen, hebben we voor belangstellenden samen met Gamma een Groene Zaterdag gehouden, waarbij het zelf vullen van insectenhotels de hoofdactiviteit vormde, naast het uitdelen van boompjes en bijenzaadmengsels. Er zijn nog veel meer insectenhotels beschikbaar. Deze zijn met name bedoeld voor scholen en andere instellingen om de waarde van bijen onder de aandacht te brengen en dat de meeste bijen en wespen niet steken: je kunt met je neus boven op metselbijen, behangersbijen, zijdebijen, tronkenbijen, wolbijen, goudwespen en sluipwespen staan en je kunt ze zonder risico over je hand laten lopen!

24 mrt 2018begin van het voorjaar

Het begin van het voorjaar is een dynamische tijd. Nldoet met meer dan 120 deelnemers is nog maar net achter de rug of de boomweggeefacties starten. Inmiddels zijn er 2000 boompjes in de Haarlemmermeer en 2000 in Heemstede aan particulieren uitgedeeld en beginnen er verschillende grote plantprojecten: Windsingel tuin Den Burgh, Houtwijkerveld, Meermond en Groene Schoolpleinen. Ook komen de eerste fijnstofvangende zones langs wegen op gang, zoals langs de Cruquius weg in Heemstede. In allerlei tuinprojecten wordt de laatste hand gelegd aan het klaar maken van de grond om te gaan zaaien.

Niet alleen planten komen tot leven, maar ook de insecten wereld. Iedereen weet inmiddels wel dat insecten het om allerlei redenen erg zwaar hebben in onze samenleving. Het ruimte maken van bloeiende kruiden en bomen, het achterwege laten van spuiten, maar ook het plaatsen van insectenhotels,

waar insecten hun kroost veilig groot kunnen laten worden, zijn manieren om de neergang een halt toe te roepen.. Naast het feit dat we de hele winter doorbouwen aan grote en kleine insectenhotels (en nestkasten) hebben we voor belangstellenden samen met Gamma een Groene Zaterdag gehouden, waarbij het zelf vullen van een insectenhotel het hoofdbestanddeel vormde, naast het uitdelen van boompjes en bijenzaadmengsels. Er zijn nog veel meer insectenhotels beschikbaar uit voorraad. Deze zijn met name bedoeld voor scholen en andere instellingen om de waarde van bijen en het feit dat de meeste soorten bijen en wespen niet steken en onschuldig en fascinerend zijn onder de aandacht te brengen: je kunt met je neus boven op metselbijen, behangersbijen, zijdebijen, tronkenbijen, wolbijen, goudwespen en sluipwespen staan en je kunt ze zonder risico over je hand laten lopen! Dat is voor de meeste mensen een ongekende ervaring.

17 feb 2018Vandalisme in Park 2020

Deze week was natuurlijk vooral de week van de verbazing en teleurstelling dat een paar onverlaten 21 ruiten van onze kas op Park 2020 kapot hadden geschoten met een luchtbuks of pistool. ZO kunne we nog niet zaaien in de kas. En dat 3 dagen nadat de 15 ruiten die door de storm van 18 januari eruit geblazen waren ( omdat iemand de deur niet achter zich had dicht gedaan). Maar zo’n negatief voorval kun je toch positief gebruiken om aandacht te vragen voor alle leuke dingen die we doen. Daar kwam in de pers en op RTV Noord-Holland ruim aandacht voor. We hopen dat we met die aandacht ook de daders te kunnen opsporen. Als dat lukt laten we ze een week of een maand meewerken met ons zodat ze leren hoe je je energie ook positief kunt gebruiken.

Ook in Aalsmeer waren positieve ontwikkelingem. Daar zijn we onderdeel van een collectief waar ook boeren, het waterschap, de provincie en de gemeente inzitten om een groenlint met ook een flinke oppervlakte klimaat bos aan te legen. Daar brengen we natuurlijk

onze weggeefboompjes in en het beheer.

We werkten ook in Landgoed Groenendaal deze week. Daar waren een paar stevige bankjes die uit boomstammen waren gezaagd in het bos wegge’gooid’. Wij hebben we met de nodige moeite weer een mooi plekje in de zon gegeven. De rest van de dag hebben we weer esdoorntjes op geruimd. Helaas was er op dit stuk landgoed een andere groep vrijwilligers bezig gewest, die dachten dat ze door het afzagen van boompjes dit probleem kunt oplossen. Zij hebben er een struikel bos van gemaakt voor anderen zoals wij omdat er nog overal stronken van 20- 50 cm hoog zijn blijven staan. En die stronken lopen in 3-5 jaar weer uit van 1 naar 4- 10 boompjes. Dat helpt dus niets. Wij hebben de boswachters geholpen om dat werk te corrigeren door minstens 2000 van diestronken met wortel en al uit te steken. Dat is flink wat extra en ook dubbel werk. Want aan boompjes van 20- 50 cm hoog heb je geen houvast en geen hefboomwerking. In feite heeft die andere groep het esdoorn probleem alleen maar groter gemaakt. Maar het was zulk lekker weer dat we het zonder morren gedaan hebben

10 feb 2018Stage ontwikkelingen

Elke week gebeurt er van alles. Deze week was geen uitzondering

Een opleiding Urban Green Developers wil nav een oriënterend bezoek structureel stagiaires plaatsen. Een andere op leiidng trok juist z′n stagiaires terug omdat we geen laboratorium hadden en de studenten elk uur iets anders wilden doen net als in de schoolbanken en ook verschillende persoonlijke problemen hadden.

In Park 2020 hebben we een viervoetige vrijwilliger, genaamd Bilbo, aangenomen

om muizen die te enthousiast mee-eten van onze groenten, ‘biologisch’ te demotiveren.

En het TV programma ‘Wij Nederland’ nam een uitzending over fijnstofvangend klimaatbos op, dat we aan het aanplanten waren.

Een trip naar de Betuwe leverde 1000 kilo bamboe op voor een jaar lang insectenhotels bouwen en een trip naar Apeldoorn een ladder van 12 m, die we nodig hebben om 600 grote esdoorns om te trekken met een bomenlier in het Sorghbosch als we daar aan de gang gaan.